Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van Laserforum. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.

 

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Laserforum kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

 

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

 

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Laserforum gerechtigd een andere winnaar te trekken.

 

7 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Laserforum.       

 

8 – Datum van de trekking is 27 februari, in november/december mag de show voor de afgesproken doeleinde worden ingezet. Dit kan zijn; een personeelsfeest, B2B Event, Citymarketing event, kerstborrel etc.

 

9. De show t.w.v. € 10.000 is een bestaande show, hierin kunnen enkel kleine aanpassingen gemaakt worden. Laserforum zorgt er uiteindelijk wel voor dat de show op maat wordt samengesteld o.b.v. het geselecteerd bedrijf. (incl. personeel, transport, op- en afbouw, materialen etc. Kortom all-inn)!

 

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Laserforum mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

 

11 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs.

 

12 – Laserforum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

 

13 – Laserforum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

14 – Laserforum is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

15 – Laserforum is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Laserforum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Laserforum op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

 

16 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

 

17 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het . Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Laserforum zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

‚Äč

+31- (0)77-4000224

Burg. Houbenstraat 56

5913VZ, Venlo

© all rights reserved

laserforum v.o.f

 

info@laserforum.nl

+31- (0)77-4000224

Burg. Houbenstraat 56

5913VZ, Venlo

Laserforum Icon - Out of the ordincarty since 1982 - http://laserforum.nl